Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.

Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.   
Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.   
Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.


Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.

Hartelijk welkom op onze website
Reformatorische Schoolvereniging Rijssen
U bent nu op de algemene website van de Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) Via de knop 'scholen' kunt u één van onze scholen selecteren.

Op de algemene site vindt u onder andere informatie over leerplicht, vakanties en de grondslag van de vereniging. Beweeg uw muis over de menuknoppen boven aan site voor meer informatie.

Onderaan de website is er een mogelijkheid om via een contactformulier uw vragen aan ons te stellen.   

Reformatorische schoolvereniging Rijssen

W A A R    S T A A N  W E  V O O R ?  
 

De Reformatorische Schoolvereniging Rijssen is zoals de naam al aangeeft een schoolvereniging op Reformatorische grondslag. De Bijbel is als Woord van God het uitgangspunt. Ook aanvaarden we de drie Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften zijn waardevolle en betrouwbare bronnen waarin de Bijbel wordt weergeven en samengevat.  
Lees verder =>>>>

 

Onderwijskundig gezien hebben onze scholen als doel de leerlingen zo te onderwijzen en te begeleiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vinden.

Onze scholen hebben ook een opvoedende taak. Wij geven hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. 

Vanuit deze onderwijzende en opvoedende taak, willen we onze leerlingen voorbereiden op hun plaats in het voorgezet onderwijs en op het maatschappelijke verkeer waar ze vroeger of later deel aan zullen nemen.

 

Wij zijn op zoek naar een directeur-bestuurder! 

Klik hier voor de vacature.

Er zijn geen items beschikbaar.

Onze scholen zijn aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. 
Klik op het onderstaande filmpje voor een korte impressie.