AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Binnen de schoolvereniging worden de regels rondom AVG nageleefd. De ouder(s) geeft/geven bij aanmelding van hun kind aan met welke zaken rondom Privacy ze akkoord gaan. Bijvoorbeeld het delen van foto's en het verwerken van gegevens van hun kind. 

De medewerkers zijn bekend met een geheimhoudingsverklaring, dit valt ook onder Privacy. Met verschillende bedrijven waar zaken mee worden gedaan zijn verwerkersovereenkomsten ondertekend. Dit raakt tevens gegevens van leerlingen en collega's. 

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen onze schoolvereniging is een functionaris gegevensbeschermer via 'Privacy op School'. Een FG houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie. Ook adviseert hij over privacy, technologie en beveiliging, handelt vragen en klachten over privacy af en ontwikkelt interne regelingen rondom privacy.

Zaken kunnen gemeld worden per mail via fg@rsvr.nl