Onze leerlingen zijn de kinderen van hun ouders. Wij zien een drieslag tussen school-gezin-kerk en willen ouders 'helpen onderwijzen'. Ouders staan van harte achter de identiteit van de school. Ouders participeren in het college van bestuur, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraad en bij gelegenheid een ouderpanel. Ouderbetrokkenheid wordt verder vergroot door het regelmatige contact met de leerkracht(en).