Ga naar de website

Een christelijke opvoeding vraagt om betrokkenheid van ouders bij de school.

Reformatorische scholen zijn door de ouders en de kerken opgericht. Daarom is het vanzelfsprekend dat ouders betrokken zijn bij de school en bij het welbevinden van hun kinderen.

 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen zich meer welbevinden, betere resultaten halen en hun talenten meer ontplooien wanneer hun ouders samenwerken met de leerkrachten/ leraren van de school waar hun kind(eren) les krijgen. In het kader van christelijke opvoeding is heldere communicatie en samenwerking van ouders met de school heel belangrijk.

 

Bij de doopbelofte hebben ouders de belofte gedaan hun kinderen “te doen en te helpen onderwijzen”.  Ouders zijn eerstverantwoordelijke en eindverantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs aan hun, van God gekregen, kinderen.

 

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) wil dat ondersteunen. Deze vereniging is op initiatief van de VGS opgericht met 4 andere organisaties die samen de noodzaak zagen om namens de ouders van christelijk/reformatorische scholen een stem in Den Haag te hebben. Deze organisaties zijn: VGS, VBSO, RMU, Driestar Educatief en Helpende Handen. Zij bieden de ROV draagvlak en de ROV kan op deze manier gebruik maken van hun kennis en expertise.

Richting de overheid laat de ROV zien dat ouders deze scholen willen. Het is geen hobby van bestuurders en kerken, maar een diep gewortelde wens van ouders! In ‘Den Haag’ wordt dat weleens vergeten. Dan ziet de ROV het als haar taak om de politici daaraan te herinneren. De ROV heeft een goede samenwerking met de koepelorganisatie Ouders & Onderwijs. Wederzijds vindt regelmatig informatieoverdracht plaats. Zij nemen de belangen van de ROV mee in hun advisering naar de overheid.

 

Bij betrokkenheid gaat het niet alleen om het leren, maar om opvoeding in de meest brede zin van het woord. Dit is ook wat de overheid van ouders vraagt en wat de Reformatorische Oudervereniging stimuleert. De ROV wil ouders motiveren en ondersteunen om deze betrokkenheid op de juiste manier vorm te geven op de scholen van hun kinderen. De ROV gaat uit van het harmoniemodel. Dit betekent dat ouders eventueel vragen kunnen stellen aan de ROV , waarbij in de beantwoording door de ROV de belangen van ouders en van de school gediend worden. Het gaat ons met elkaar namelijk om het behoud van onze ‘eigen’ scholen.

Dus ziet de ROV het als een belangrijke taak om namens ouders gevoelige onderwerpen aan te kaarten en inbreng te geven bij wetsvoorstellen om op deze manier invloed uit te oefenen. Hoe meer leden, hoe daadkrachtiger de ROV haar stem kan laten horen!

Word daarom lid voor slechts 15 euro per jaar via http://www.rovereniging.nl