GMR

Aan iedere school is een medezeggenschapraad verbonden. Daarnaast functioneert een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor onze vijf scholen. Voor beide geledingen is de instemmingsbevoegdheid omgezet in adviesbevoegdheid. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen (3 ouders en 3 medewerkers) en vergaderd enkele keren per jaar. In de schoolgids kunt u vinden wie er in de GMR vertegenwoordigd zijn. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de secretaris.  

via Formulieren kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad.