Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen ouders en de school of tussen ouders en de klachtencommissie. Indien het niet mogelijk is een klacht met betrokkene of een school (verder) te bespreken of er is iets van zeer vertrouwelijke aard of een strafbaar feit te melden, dan kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Naam en e-mailadres zijn vermeld in het hoofdstuk ‘adressen’ van de infogids. De vertrouwenspersoon zal bezien of hij de klacht kan oplossen of doorstuurt naar de klachtencommissie.