Verlof aanvragen

Via dit formulier kunt u kortdurend verlof voor uw kind(eren) aanvragen. (geen extra vakantieverlof) Zie voor nadere uitleg het tabblad leerplicht en verzuim onder 'ouders'.

Welke school /scholen betreft het? *
Naam / namen van de kinderen:*
Datum aanvraag verlof*
Reden aanvraag verlof:*
Uw naam:*
Uw emailadres:*